webmaster by: Supapong
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
122 / 3 - 4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
PHONE: (662) 0-5322-4056-7  FAX: (662) 0-5322-4057
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด
ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565

        นายศรีบุตร  ปัญญารัตน์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการเข้าร่วมงานกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565  โดยร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ บริเวณหน้าอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่